Strategia kompresji Zip

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


ICompressionStrategy do tworzenia archiwów zip.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ZipCompressionStrategy ()

Metody publiczne

File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca wynikowe archiwum.

LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Konstruktorzy publiczni

Strategia kompresji Zip

public ZipCompressionStrategy ()

Metody publiczne

Kompresja

public File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca wynikowe archiwum.

Parametry
source File : plik lub katalog do skompresowania

Zwroty
File Skompresowane archiwum

pobierz typ danych dziennika

public LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Zwroty
LogDataType