Strategia ICompression

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


Interfejs reprezentujący algorytm kompresji, który można wybrać w czasie wykonywania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca wynikowe archiwum.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Metody publiczne

Kompresja

public abstract File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca wynikowe archiwum.

Parametry
source File : plik lub katalog do skompresowania

Zwroty
File Skompresowane archiwum

Rzuca
Jeśli operacja nie mogła zostać ukończona

pobierz typ danych dziennika

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Zwroty
LogDataType