SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Standart Tradefed komut çalıştırıcılarından istisna çıktısını işlemek için yardımcı.

Özet

kamu inşaatçılar

SubprocessExceptionParser ()

Genel yöntemler

static String getPathFromStderr (String stderr)

Serileştirilmiş istisnanın dosya yolunu ayıklayın.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

RuntimeException'a bağlı kalmazsanız, stderr'den uygun bir istisna çıkarmaya çalışın.

kamu inşaatçılar

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Genel yöntemler

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Serileştirilmiş istisnanın dosya yolunu ayıklayın.

parametreler
stderr String

İadeler
String

handleStderrİstisna

public static void handleStderrException (CommandResult result)

RuntimeException'a bağlı kalmazsanız, stderr'den uygun bir istisna çıkarmaya çalışın.

parametreler
result CommandResult

Atar
DeviceNotAvailableException