SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo


InceptionFailed bilgisi için yardımcı.

Özet

Alanlar

public Throwable mCause

public FailureDescription mFailure

Kamu inşaatçıları

InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)
InvocationFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

neden

public Throwable mCause

mArıza

public FailureDescription mFailure

Kamu inşaatçıları

Çağrı BaşarısızOlayBilgisi

public InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)

parametreler
cause Throwable

Çağrı BaşarısızOlayBilgisi

public InvocationFailedEventInfo (FailureDescription failure)

parametreler
failure FailureDescription

Çağrı BaşarısızOlayBilgisi

public InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

parametreler
jsonObject JSONObject

atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String