SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo


TestFailed bilgisi için yardımcı.

Özet

Alanlar

public FailureDescription mFailure

public String mTrace

Kamu inşaatçıları

FailedTestEventInfo (String className, String testName, String trace)
FailedTestEventInfo (String className, String testName, FailureDescription failure)
FailedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mArıza

public FailureDescription mFailure

mTrace

public String mTrace

Kamu inşaatçıları

BaşarısızTestEtkinlikBilgisi

public FailedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        String trace)

parametreler
className String

testName String

trace String

BaşarısızTestEtkinlikBilgisi

public FailedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        FailureDescription failure)

parametreler
className String

testName String

failure FailureDescription

BaşarısızTestEtkinlikBilgisi

public FailedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

parametreler
jsonObject JSONObject

atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String