GCSWspólny

public abstract class GCSCommon
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon


Klasa bazowa do operacji Gcs, takich jak pobieranie i przesyłanie. GCSFileDownloader i GCSFileUploader .

Streszczenie

Stałe

int DEFAULT_TIMEOUT

Konstruktorzy publiczni

GCSCommon (File jsonKeyFile)
GCSCommon ()

Metody chronione

Storage getStorage ( scopes) getStorage ( scopes)

Stałe

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

Wartość stała: 600000 (0x000927c0)

Konstruktorzy publiczni

GCSWspólny

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

Parametry
jsonKeyFile File

GCSWspólny

public GCSCommon ()

Metody chronione

pobierz pamięć masową

protected Storage getStorage ( scopes)

Parametry
scopes

Zwroty
Storage