Program GCFileUploader

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


Narzędzie do przesyłania plików umożliwiające przesyłanie danych plików do magazynu w chmurze Google (GCS).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

Metody publiczne

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

Prześlij dane do pliku zasobnika GCS.

Konstruktorzy publiczni

Program GCFileUploader

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

Parametry
jsonKeyFile File

Program GCFileUploader

public GCSFileUploader ()

Metody publiczne

Przesyłanie pliku

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

Prześlij dane do pliku zasobnika GCS. gs://[nazwa_zasobnika]/[nazwa_plikugcs]

Parametry
bucketName String : nazwa zasobnika GCS

gcsFilename String : nazwa pliku.

fileContents InputStream : Strumień wejściowy danych, które mają zostać zapisane w pliku GCS.

contentType String : to typ nośnika MIME przesyłanego obiektu.

allowOverwrite boolean : True pozwoli tej metodzie na nadpisanie pliku w GCS.