E-mail

public class Email
extends Object implements IEmail

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Email


Klasa pomocnicza do wysyłania wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że ta klasa NIE JEST NIEZALEŻNA od PLATFORMY. Prawdopodobnie nie powiedzie się w systemie Windows i prawdopodobnie również w systemie Mac OS X. Nie powiedzie się na każdej maszynie, na której nie istnieje plik binarny wskazany przez stałą mailer .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Email ()

Metody publiczne

void send ( IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message .

Konstruktorzy publiczni

E-mail

public Email ()

Metody publiczne

wysłać

public void send (IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message . Sprawdza, czy pola to, topic i body Message nie mają wartości null, ale nie przeprowadza żadnej weryfikacji poza sprawdzeniem wartości null. Należy pamiętać, że na tym etapie wszelkie błędy na poziomie SMTP są niewykrywalne. Ze względu na asynchroniczny charakter wiadomości e-mail są one zazwyczaj zgłaszane nadawcy wiadomości w kopercie. W takim przypadku nadawca koperty zazwyczaj otrzyma wiadomość e-mail od MAILER-DAEMON ze szczegółami błędu.

Parametry
msg IEmail.Message : IEmail.Message , który ma zostać wysłany