I-mail

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


Interfejs do wysyłania wiadomości e-mail.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class IEmail.Message

Kontener na dane wiadomości e-mail.

Metody publiczne

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message .

Metody publiczne

wysłać

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message . Sprawdza, czy pola to, topic i body Message nie mają wartości null, ale nie przeprowadza żadnej weryfikacji poza sprawdzeniem wartości null. Należy pamiętać, że na tym etapie wszelkie błędy na poziomie SMTP są niewykrywalne. Ze względu na asynchroniczny charakter wiadomości e-mail są one zazwyczaj zgłaszane nadawcy wiadomości w kopercie. W takim przypadku nadawca koperty zazwyczaj otrzyma wiadomość e-mail od MAILER-DAEMON ze szczegółami błędu.

Parametry
msg IEmail.Message : IEmail.Message , który ma zostać wysłany

Rzuca
IllegalArgumentException jeśli którekolwiek z pól to, topic lub body msg ma wartość null
jeśli wysłanie wiadomości e-mail nie powiodło się w sposób synchronicznie wykrywalny