Komut Durumu

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


Zamanlanmış bir işlemin durumunu temsil eder.

Özet

Numaralandırma değerleri

CommandStatus EXCEPTION

komut istisna attı ve anormal şekilde sonlandırıldı

CommandStatus FAILED

komut sonlandırıldı ancak başarılı olamadı

CommandStatus SUCCESS

komut başarıyla sonlandırıldı

CommandStatus TIMED_OUT

komut belirtilen süre içinde sonlandırılmadı

Genel yöntemler

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

Numaralandırma değerleri

İSTİSNA

public static final CommandStatus EXCEPTION

komut istisna attı ve anormal şekilde sonlandırıldı

ARIZALI

public static final CommandStatus FAILED

komut sonlandırıldı ancak başarılı olamadı

BAŞARI

public static final CommandStatus SUCCESS

komut başarıyla sonlandırıldı

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

public static final CommandStatus TIMED_OUT

komut belirtilen süre içinde sonlandırılmadı

Genel yöntemler

değeri

public static CommandStatus valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
CommandStatus

değerler

public static final CommandStatus[] values ()

İadeler
CommandStatus[]