Spróbuj ponownie zmienić harmonogram

public final class RetryRescheduler
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRescheduler


Specjalny biegacz, który pozwala przełożyć poprzednie testy, które nie powiodły się lub nie zostały wykonane.

Streszczenie

Pola

public static final String PREVIOUS_LOADER_NAME

Konstruktorzy publiczni

RetryRescheduler ()

Metody publiczne

IConfiguration getRetryConfiguration ()

Zwraca IConfiguration , którą należy ponowić.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

PREVIOUS_LOADER_NAME

public static final String PREVIOUS_LOADER_NAME

Konstruktorzy publiczni

Spróbuj ponownie zmienić harmonogram

public RetryRescheduler ()

Metody publiczne

pobierz ponownie konfigurację

public IConfiguration getRetryConfiguration ()

Zwraca IConfiguration , którą należy ponowić.

Zwroty
IConfiguration

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration