NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


Specjalna procedura obsługi, która powiadamia SuiteModuleLoader , że dodatkowy abi nie powinien tworzyć modułu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NotMultiAbiHandler ()

Konstruktorzy publiczni

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()