Obsługa negatywów

public class NegativeHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler


Procedura obsługi, która określa, że ​​nie należy nic robić, a parametr nie powinien tworzyć żadnego dodatkowego modułu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NegativeHandler ()

Metody publiczne

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration parametr specyficzny dla potrzeb.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu.

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktorzy publiczni

Obsługa negatywów

public NegativeHandler ()

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration parametr specyficzny dla potrzeb. Na przykład wstaw lub usuń moduły przygotowujące elementy docelowe z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration modułu

zastosujkonfigurację

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu. Mogą to być na przykład dodatkowe opcje dla osób przygotowujących lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParametrIdentyfikator

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String