RemoteTestTimeOutEnforcer

public class RemoteTestTimeOutEnforcer
extends Object implements ITestInvocationListener

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.RemoteTestTimeOutEnforcer


Listenery, które pozwalają sprawdzić czas wykonania danej konfiguracji testowej i zakończyć ją niepowodzeniem, jeśli przekroczy zadany limit czasu.

Należy pamiętać, że ten moduł wymuszający nie przerywa testów, ale powoduje ich niepowodzenie.

Streszczenie

Pola

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_DESCRIPTION

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_OPTION

Konstruktorzy publiczni

RemoteTestTimeOutEnforcer ( ModuleListener listener, ModuleDefinition moduleDefinition, IRemoteTest test, Duration timeOut)

Utwórz element RemoteTestTimeOutEnforcer z podanym limitem czasu do wymuszenia.

Metody publiczne

void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)

Zgłasza koniec przebiegu testowego.

Pola

REMOTE_TEST_TIMEOUT_DESCRIPTION

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_DESCRIPTION

REMOTE_TEST_TIMEOUT_OPTION

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_OPTION

Konstruktorzy publiczni

RemoteTestTimeOutEnforcer

public RemoteTestTimeOutEnforcer (ModuleListener listener, 
        ModuleDefinition moduleDefinition, 
        IRemoteTest test, 
        Duration timeOut)

Utwórz element RemoteTestTimeOutEnforcer z podanym limitem czasu do wymuszenia.

Parametry
listener ModuleListener : ModuleListener dla każdego przebiegu testu.

moduleDefinition ModuleDefinition : ModuleDefinition modułu modułu testowego, który ma zostać wykonany.

test IRemoteTest : IRemoteTest do wykonania.

timeOut Duration : ERROR(/Duration) limitu czasu na przebieg testu.

Metody publiczne

testRunZakończony

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         runMetrics)

Zgłasza koniec przebiegu testowego. FIXME: Nie możemy mieć dwóch interfejsów Map<> różnych typów, więc musimy tutaj użyć HashMap.

Parametry
elapsedTime long : urządzenie zgłosiło czas, który upłynął, w milisekundach

runMetrics : pary klucz-wartość zgłaszane na koniec przebiegu testowego z Metric .