Pas İkili Testi

public class RustBinaryTest
extends RustTestBase implements IDeviceTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryTest


Belirli bir cihazda bir pas ikili dosyasını çalıştıran bir Test.

Özet

Kamu inşaatçıları

RustBinaryTest ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

String getTestModule ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

void setModuleName (String name)

Kamu inşaatçıları

Pas İkili Testi

public RustBinaryTest ()

Genel yöntemler

cihaz al

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

getTestModule

public String getTestModule ()

İadeler
String

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametreler
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice

setModuleName

public void setModuleName (String name)

Parametreler
name String