CarryDnaeError

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


داخلي RuntimeException لنقل DeviceNotAvailableException من خلال إطار عمل JUnit4.

ملخص

المنشئون العامة

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

الطرق العامة

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

DeviceNotAvailableException الذي يحمله هذا الغلاف.

المنشئون العامة

CarryDnaeError

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

المعلمات
e DeviceNotAvailableException

الطرق العامة

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

DeviceNotAvailableException الذي يحمله هذا الغلاف.

عائدات
DeviceNotAvailableException