JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


Klasa pomocnicza służąca do kierowania wywołania IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) do wywołania Test#run(TestResult) .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JUnitRunUtil ()

Metody publiczne

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName, TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

Metody publiczne

uruchomTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

Parametry
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException

uruchomTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

Parametry
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException

uruchomTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName, 
        TestInformation testInfo)

Parametry
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

testInfo TestInformation

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException