BTestToplayıcı

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Test toplama için destek sağlar; ayarlandığında, test çalıştırıcısı, test senaryolarını fiilen yürütmeden toplamak için prova çalışması yapmalıdır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Test toplama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır

Genel yöntemler

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Test toplama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır