Kod Kapsama Testi

public class CodeCoverageTest
extends InstrumentationTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.InstrumentationTest
com.android.tradefed.testtype.CodeCoverageTest


Belirli bir cihazda enstrümantasyon test paketini çalıştıran ve kod kapsamı raporunu oluşturan bir Test. Emma enstrümanlı bir uygulama gerektirir.

Özet

Alanlar

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Kamu inşaatçıları

CodeCoverageTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Alanlar

COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Kamu inşaatçıları

Kod Kapsama Testi

public CodeCoverageTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException