Fałszywy test

public class FakeTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.FakeTest


Fałszywy test, którego celem jest ułatwienie generowania powtarzalnych wyników testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FakeTest ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Konstruktorzy publiczni

Fałszywy test

public FakeTest ()

Metody publiczne

pobierz urządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

ustaw urządzenie

public void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia