Kontroler poziomu baterii urządzenia

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


IRemoteTest , który sprawdza minimalny poziom naładowania baterii i czeka, aż bateria osiągnie drugi próg ładowania, jeśli nie ma minimalnego poziomu naładowania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Metody chronione

void setResumeLevel (int level)

Konstruktorzy publiczni

Kontroler poziomu baterii urządzenia

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

ustaw poziom wznowienia

protected void setResumeLevel (int level)

Parametry
level int