Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ArtGTest

public class ArtGTest
extends GTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.GTest
com.android.tradefed.testtype.ArtGTest


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ArtGTest ()

Các phương pháp được bảo vệ

String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, String flags)

Trình trợ giúp cho phép các lớp dẫn xuất bọc lệnh gtest dưới một số công cụ khác (chroot, strace, gdb, v.v.).

Các nhà xây dựng công cộng

ArtGTest

public ArtGTest ()

Các phương pháp được bảo vệ

getGTestCmdLineWrapper

protected String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, 
                String flags)

Trình trợ giúp cho phép các lớp dẫn xuất bọc lệnh gtest dưới một số công cụ khác (chroot, strace, gdb, v.v.).

Thông số
fullPath String

flags String

Lợi nhuận
String