Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

WifiPreparer

public class WifiPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IExternalDependency

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WifiPreparer


Một ITargetPreparer định cấu hình wifi trên thiết bị nếu cần.

Không giống như DeviceSetup , trình chuẩn bị này hoạt động khi adb không phải là root hay còn gọi là bản dựng của người dùng.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

WifiPreparer ()

Phương pháp công khai

getDependencies ()
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

WifiPreparer

public WifiPreparer ()

Phương pháp công khai

getDependencies

public  getDependencies ()

Lợi nhuận

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException