TestSystemAppInstallSetup

public class TestSystemAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestSystemAppInstallSetup


ITargetPreparer الذي يقوم بتثبيت تطبيق واحد أو أكثر من مجلد IDeviceBuildInfo.getTestsDir() على قسم /system على الجهاز.

يتطلب جذر بنك التنمية الآسيوي

ملخص

المقاولين العامة

TestSystemAppInstallSetup ()

الأساليب العامة

void addTestFileName (String fileName)

يضيف ملفًا إلى قائمة التطبيقات المراد تثبيتها

void setUp ( TestInformation testInfo)

المقاولين العامة

TestSystemAppInstallSetup

public TestSystemAppInstallSetup ()

الأساليب العامة

addTestFileName

public void addTestFileName (String fileName)

يضيف ملفًا إلى قائمة التطبيقات المراد تثبيتها

يثبت

public void setUp (TestInformation testInfo)

حدود
testInfo TestInformation

رميات
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError