SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


ITargetPreparer الذي يقوم بالتبديل إلى نوع المستخدم المحدد في الإعداد. بشكل افتراضي، يبقى في المستخدم الحالي، ولا يتم إجراء أي تبديل.

يحاول استعادة حالة مستخدم الجهاز عن طريق التبديل مرة أخرى إلى المستخدم الحالي الذي تم تنفيذه مسبقًا.

ملخص

المقاولين العامة

SwitchUserTargetPreparer ()

الأساليب العامة

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

المقاولين العامة

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

الأساليب العامة

يثبت

public void setUp (TestInformation testInformation)

حدود
testInformation TestInformation

رميات
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

تمزيق

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

حدود
testInformation TestInformation

e Throwable

رميات
DeviceNotAvailableException