CpuThrottlingWaiter

public class CpuThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CpuThrottlingWaiter


ITargetPreparer الذي ينتظر حتى تتم استعادة الحد الأقصى للتردد على جميع النوى إلى أعلى مستوى متاح

ملخص

المقاولين العامة

CpuThrottlingWaiter ()

الأساليب العامة

void setUp ( TestInformation testInfo)

الأساليب المحمية

getCpuMaxFreqs ( ITestDevice device)

يقرأ المعلومات ضمن /sys/devices/system/cpu لتحديد النوى المتاحة والحد الأقصى للترددات الممكنة لكل نواة

المقاولين العامة

CpuThrottlingWaiter

public CpuThrottlingWaiter ()

الأساليب العامة

يثبت

public void setUp (TestInformation testInfo)

حدود
testInfo TestInformation

رميات
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

الأساليب المحمية

getCpuMaxFreqs

protected  getCpuMaxFreqs (ITestDevice device)

يقرأ المعلومات ضمن /sys/devices/system/cpu لتحديد النوى المتاحة والحد الأقصى للترددات الممكنة لكل نواة

حدود
device ITestDevice : الجهاز قيد الاختبار

عائدات
ERROR(/Map) مع المسارات إلى sysfs cpuinfo كمفتاح، والحد الأقصى للتردد المقابل كقيمة

رميات
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException