Przygotowanie do emulatora bazy

public abstract class BaseEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer


Wspólny moduł przygotowujący do uruchomienia lokalnego emulatora.

Obsługuje wprowadzanie i przetwarzanie typowych argumentów.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BaseEmulatorPreparer ()

Metody chronione

buildEmulatorLaunchArgs ()
RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Konstruktorzy publiczni

Przygotowanie do emulatora bazy

public BaseEmulatorPreparer ()

Metody chronione

buildEmulatorLaunchArgs

protected  buildEmulatorLaunchArgs ()

Zwroty

buildRunUtilForEmulatorLaunch

protected RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Zwroty
RunUtil