Migawka lokalnego emulatora

public class LocalEmulatorSnapshot
extends BaseEmulatorPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorSnapshot


TargetPreparer przeznaczony do generowania czystej migawki emulatora ze środowiska kompilacji/programowania systemu Android

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalEmulatorSnapshot ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Migawka lokalnego emulatora

public LocalEmulatorSnapshot ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException