AyarlarTemel Ayarlayıcı

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


ITestDevice.setSetting aracılığıyla cihaz temel ayarlarını işlemek için ortak bir ayarlayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Genel yöntemler

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Cihaz için temel ayarı belirler.

Kamu inşaatçıları

AyarlarTemel Ayarlayıcı

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

parametreler
object JSONObject

name String

atar
JSONException

Genel yöntemler

setTemel

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Cihaz için temel ayarı belirler.

parametreler
mDevice ITestDevice

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException