CihazTemel Belirleyici

public abstract class DeviceBaselineSetter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter


Bir cihaz temel ayarı oluşturmak için kullanılan soyut sınıf.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Genel yöntemler

int getMinimalApiLevel ()

Ayarlayıcı tarafından desteklenen minimum API düzeyini alır.

String getName ()

Ayarlayıcının benzersiz adını alır.

boolean isExperimental ()

Temel ayarın deneme aşamasında olup olmadığı.

abstract boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Cihaz için temel ayarı ayarlar.

kamu inşaatçılar

CihazTemel Belirleyici

public DeviceBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

parametreler
object JSONObject

name String

Atar
JSONException

Genel yöntemler

getMinimalApiLevel

public int getMinimalApiLevel ()

Ayarlayıcı tarafından desteklenen minimum API düzeyini alır.

İadeler
int

getName

public String getName ()

Ayarlayıcının benzersiz adını alır.

İadeler
String

Deneysel

public boolean isExperimental ()

Temel ayarın deneme aşamasında olup olmadığı. Yeni bir ayarın kullanıma sunulması için kullanılır. Yalnızca deney altındaki ayarlar, etkinleştirme-deneysel-cihaz-taban çizgisi-belirleyicileri seçeneği aracılığıyla isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilir. Enable-device-baseline-settings seçeneği false olarak ayarlanmadığı sürece diğer deneysel olmayan ayarlar zorunlu olarak uygulanır.

İadeler
boolean

setBaseline

public abstract boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Cihaz için temel ayarı ayarlar.

parametreler
mDevice ITestDevice

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException