CommandStatusHandler

public class CommandStatusHandler
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.service.management.CommandStatusHandler


Bir çağrının durumunu izlemeye ve güncellemeye yardımcı olan işleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

CommandStatusHandler ()

Genel yöntemler

InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Çağrının şu anda bilinen durumunu döndürür.

void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Tüm ITestInvocationListener.invocationEnded(long) olaylar dahil, tüm çağrı tamamlandığında geri arama.

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Bir çağrı başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçıları

CommandStatusHandler

public CommandStatusHandler ()

Genel yöntemler

getCurrentStatus

public InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Çağrının şu anda bilinen durumunu döndürür.

İadeler
InvocationStatus.Status

çağırmaTamamlandı

public void invocationComplete (IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

Tüm ITestInvocationListener.invocationEnded(long) olaylar dahil, tüm çağrı tamamlandığında geri arama.

çağrı Başlatıldı

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Bir çağrı başlatıldığında geri arama. Bu, herhangi bir yapı getirilmeden önce çağrılır.