Funkcja IRemote

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


Interfejs opisujący funkcję w Tradefed, która może zostać wykonana na podstawie żądania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

abstract String getName ()

Nazwa funkcji.

Metody publiczne

wykonać

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

Parametry
request FeatureRequest

Zwroty
FeatureResponse

pobierzNazwę

public abstract String getName ()

Nazwa funkcji. Musi pasować do FeatureRequest#getName() .

Zwroty
String