Funkcja IRemoteScheduledListeners

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersFeature


Rozszerzenie IRemoteFeature do obsługi przekazywania IScheduledInvocationListener s. Jest to przeznaczone do użytku wyłącznie z TradefedFeatureServer .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

Metody publiczne

zdobądź słuchaczy

public abstract  getListeners ()

Zwroty

ustaw słuchaczy

public abstract void setListeners ( listeners)

Parametry
listeners