SandboxConfigDump

public class SandboxConfigDump
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump


Bir komut satırına dayalı olarak bir IConfiguration oluşturan ve bunu bir dosyaya IConfiguration Runner sınıfı. argümanlar:

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

enum SandboxConfigDump.DumpCmd

Alanlar

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Üst sürecin, bunları çözmeye çalışırken sorun yaşamasına neden olmaktan kaçınmak için sürümlendirilmiş öğeleri çıktı olarak vermeyiz.

Kamu inşaatçılar

SandboxConfigDump ()

Herkese açık yöntemler

static void main (String[] mainArgs)
int parse (String[] args)

IConfiguration ayrıştırın ve ondan bir IConfiguration oluşturur, ardından bunu sonuç dosyasına döker.

Alanlar

VERSIONED_ELEMENTS

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Üst sürecin, bunları çözmeye çalışırken sorun yaşamasına neden olmaktan kaçınmak için sürümlendirilmiş öğeleri çıktı olarak vermeyiz.

Kamu inşaatçılar

SandboxConfigDump

public SandboxConfigDump ()

Herkese açık yöntemler

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Parametreler
mainArgs String

ayrıştırmak

public int parse (String[] args)

IConfiguration ayrıştırın ve ondan bir IConfiguration oluşturur, ardından bunu sonuç dosyasına döker.

Parametreler
args String

İadeler
int