IFormatterGenerator

public interface IFormatterGenerator

com.android.tradefed.result.suite.IFormatterGenerator


SuiteResultHolder için bir biçimlendiriciyi açıklayan arabirim.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, boolean shallow)

Bir sonuç dizinini alan ve SuiteResultHolder oluşturan writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) ters işlemi

abstract File writeResults ( SuiteResultHolder holder, File resultDir)

Sonuçları belirli bir formatta yazın.

Herkese açık yöntemler

parseResults

public abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, 
        boolean shallow)

Bir sonuç dizinini alan ve SuiteResultHolder dışında SuiteResultHolder oluşturan writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) ters işlemi.

Parametreler
resultDir File : Sonuçların bulunacağı dizin.

shallow boolean : yalnızca SuiteResultHolder en üst düzey bilgilerini SuiteResultHolder .

İadeler
SuiteResultHolder Sonuçların gösterimini içeren bir SuiteResultHolder . Ya da bir şey ters giderse boş.

writeResults

public abstract File writeResults (SuiteResultHolder holder, 
        File resultDir)

Sonuçları belirli bir formatta yazın.

Parametreler
holder SuiteResultHolder : düzenlenen sonuçları SuiteResultHolder .

resultDir File : Sonuçların saklanacağı dizin.

İadeler
File sonuçları biçimlendirilmiş bir şekilde içeren bir ERROR(/File) .