SüitSonuçHolder

public class SuiteResultHolder
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


Çağrı sonuçlarını serileştirmeyi ve seri durumdan çıkarmayı kolaylaştıran yardımcı nesne.

Özet

Alanlar

public int completeModules

public IInvocationContext context

Bu sonuçları oluşturan çağrının bağlamı.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

Her modülün abisinin bir haritası.

public long passedTests

public runResults

Çağrıdan elde edilen tüm sonuçların toplanması.

public long startTime

public int totalModules

Kamu inşaatçıları

SuiteResultHolder ()

Alanlar

kompleModüller

public int completeModules

bağlam

public IInvocationContext context

Bu sonuçları oluşturan çağrının bağlamı.

bitiş zamanı

public long endTime

başarısızTestler

public long failedTests

ana bilgisayarAdı

public String hostName

modüllerAbi

public  modulesAbi

Her modülün abisinin bir haritası.

geçtiTestler

public long passedTests

runResults

public  runResults

Çağrıdan elde edilen tüm sonuçların toplanması.

Başlangıç ​​saati

public long startTime

toplamModüller

public int totalModules

Kamu inşaatçıları

SüitSonuçHolder

public SuiteResultHolder ()