AkışProtoAlıcı

public class StreamProtoReceiver
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.proto.StreamProtoReceiver


Alınan proto TestRecord'u Tradefed olaylarına çeviren bir alıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation)

Ktor.

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation, boolean quietParsing)

Ktor.

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation, boolean quietParsing, String logNamePrefix)

Ktor.

StreamProtoReceiver ( ITestInvocationListener listener, IInvocationContext mainContext, boolean reportInvocation, boolean quietParsing, boolean reportLogs, String logNamePrefix)

Ktor.

Genel yöntemler

void close ()
void completeModuleEvents ()

Tutarlı raporlama sağlamak için gerekirse modülün olaylarını tamamlayın.

Throwable getError ()

Alıcı iş parçacığında yakalanan hatayı döndürür.

int getSocketServerPort ()

Açık olan soket alıcısını döndürür.

boolean hasInvocationFailed ()

Çağrının başarısız olup olmadığını bildirir.

boolean joinReceiver (long millis)

Korumalı yöntemler

long getJoinTimeout (long millis)

Kamu inşaatçıları

AkışProtoAlıcı

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation)

Ktor.

parametreler
listener ITestInvocationListener : sonuçların raporlanacağı ITestInvocationListener .

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Çağrı düzeyi olaylarının rapor edilip edilmeyeceği.

AkışProtoAlıcı

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation, 
        boolean quietParsing)

Ktor.

parametreler
listener ITestInvocationListener : sonuçların raporlanacağı ITestInvocationListener .

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Çağrı düzeyi olaylarının rapor edilip edilmeyeceği.

quietParsing boolean : Ayrıştırıcı günlüğünün hata ayıklama bilgisine izin verilip verilmeyeceği.

AkışProtoAlıcı

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation, 
        boolean quietParsing, 
        String logNamePrefix)

Ktor.

parametreler
listener ITestInvocationListener : sonuçların raporlanacağı ITestInvocationListener .

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Çağrı düzeyi olaylarının rapor edilip edilmeyeceği.

quietParsing boolean : Ayrıştırıcı günlüğünün hata ayıklama bilgisine izin verilip verilmeyeceği.

logNamePrefix String : Ayrıştırıcı aracılığıyla günlüğe kaydedilen dosyanın öneki.

AkışProtoAlıcı

public StreamProtoReceiver (ITestInvocationListener listener, 
        IInvocationContext mainContext, 
        boolean reportInvocation, 
        boolean quietParsing, 
        boolean reportLogs, 
        String logNamePrefix)

Ktor.

parametreler
listener ITestInvocationListener : sonuçların raporlanacağı ITestInvocationListener .

mainContext IInvocationContext

reportInvocation boolean : Çağrı düzeyi olaylarının rapor edilip edilmeyeceği.

quietParsing boolean : Ayrıştırıcı günlüğünün hata ayıklama bilgisine izin verilip verilmeyeceği.

reportLogs boolean : Günlüklerin rapor edilip edilmeyeceği

logNamePrefix String : Ayrıştırıcı aracılığıyla günlüğe kaydedilen dosyanın öneki.

Genel yöntemler

kapat

public void close ()

CompleteModuleEvents

public void completeModuleEvents ()

Tutarlı raporlama sağlamak için gerekirse modülün olaylarını tamamlayın.

getError

public Throwable getError ()

Alıcı iş parçacığında yakalanan hatayı döndürür. Hiçbiri yoksa null döndürür.

İadeler
Throwable

getSocketServerPort

public int getSocketServerPort ()

Açık olan soket alıcısını döndürür. -1 yoksa.

İadeler
int

hasInvocationFailed

public boolean hasInvocationFailed ()

Çağrının başarısız olup olmadığını bildirir.

İadeler
boolean

katılmakAlıcı

public boolean joinReceiver (long millis)

parametreler
millis long

İadeler
boolean

Korumalı yöntemler

getJoinTimeout

protected long getJoinTimeout (long millis)

parametreler
millis long

İadeler
long