DeviceErrorIdentifier (identyfikator błędu urządzenia)

public final enum DeviceErrorIdentifier
extends Enum<DeviceErrorIdentifier> implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum<com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier>
  com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier


Identyfikatory błędów na podstawie błędów urządzenia i błędów zgłoszonych przez urządzenie.

Podsumowanie

Wartości typu wyliczeniowego

DeviceErrorIdentifier  AAPT_PARSER_FAILED

 

DeviceErrorIdentifier  ADB_DISCONNECT

 

DeviceErrorIdentifier  APEX_ROLLBACK_FAILED

 

DeviceErrorIdentifier  APK_INSTALLATION_FAILED

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_ACTION_EXECUTION_FAILURE

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_CRASHED

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_RESET

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_RESTORE_SNAPSHOT

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_RESUME

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_SNAPSHOT

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_STOP

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_FAILED_TO_SUSPEND

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_UNAVAILABLE

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

 

DeviceErrorIdentifier  DEVICE_UNRESPONSIVE

 

DeviceErrorIdentifier  ERROR_AFTER_FLASHING

 

DeviceErrorIdentifier  FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

 

DeviceErrorIdentifier  FAILED_TO_CONNECT_TO_TCP_DEVICE

 

DeviceErrorIdentifier  FAILED_TO_LAUNCH_GCE

 

DeviceErrorIdentifier  FAIL_ACTIVATE_APEX

 

DeviceErrorIdentifier  FAIL_PULL_FILE

 

DeviceErrorIdentifier  FAIL_PUSH_FILE

 

DeviceErrorIdentifier  INSTRUMENTATION_CRASH

 

DeviceErrorIdentifier  INSTRUMENTATION_LOWMEMORYKILLER

 

DeviceErrorIdentifier  MAINLINE_MODULE_ROLLBACK_DETECTED

 

DeviceErrorIdentifier  SHELL_COMMAND_ERROR

 

DeviceErrorIdentifier  UNEXPECTED_REBOOT

 

Metody publiczne

long code()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

TestRecordProto.FailureStatus status()

Stan błędu powiązany z identyfikatorem powinien być zgodny ze stanem Błąd 1.

static DeviceErrorIdentifier valueOf(String name)
static final DeviceErrorIdentifier[] values()

Wartości typu wyliczeniowego

AAPT_PARSER_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

ADB_DISCONNECT

public static final DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

APEX_ROLLBACK_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

APK_INSTALLATION_FAILED (Błąd instalacji pliku APK)

public static final DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DEVICE_ACTION_EXECUTION_FAILURE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_ACTION_EXECUTION_FAILURE

URUCHOMIONO

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

BLUETOOTH_PAIRING_URZĄDZENIA

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

URZĄDZENIE_NIEPRAWDZIWE_DO_REMONTOWANIA

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

URZĄDZENIE_BŁĄD_DO_RESETOWANIA

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

URZĄDZENIE_NIE_MOŻNA_PRZYWRÓĆ_PRZEKĄSANIE_URZĄDZENIA

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESTORE_SNAPSHOT

URZĄDZENIE_BŁĄD_NA_WZNÓW

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESUME

URZĄDZENIE_BŁĄD_TO_SNAPSHOT

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_SNAPSHOT

BRAK_URZĄDZENIA_DO_ZATRZYMANIA

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_STOP

DEVICE_FAILED_TO_SUSPEND (URZĄDZENIE_NIEDOSTĘPNE)

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_SUSPEND

URZĄDZENIE_NIEDOSTĘPNE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNEXPECTED_Response

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

NIEODPOWIEDZIALNE URZĄDZENIE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

ERROR_AFTER_FLASHING (ERROR_AFTER_FLASHING)

public static final DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

BRAK_POŁĄCZENIA_TO_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

FAILED_DO_POŁĄCZENIA_TO_TCP_URZĄDZENIE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_TCP_DEVICE

BRAK_ROZPOWSZECHNIANIA_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

FAIL_ACTIVATE_APEX

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

FAIL_PULL_file

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

FAIL_PUSH_FILE (Plik FAIL_PUSH_FILE)

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

WYMAGANIA_W_RAMACH_WIADOMOŚCI

public static final DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

INSTRUMENTATION_LOWMEMORYKILLER

public static final DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_LOWMEMORYKILLER

MAINLINE_MODULE_ROLLBACK_DETECTED

public static final DeviceErrorIdentifier MAINLINE_MODULE_ROLLBACK_DETECTED

BŁĄD_POLECENIA_SHELL

public static final DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

UNEXPECTED_REBOOT –

public static final DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

Metody publiczne

kod

public long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

Zwroty
long

status

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan błędu powiązany z identyfikatorem powinien być zgodny ze stanem Błąd 1.

Zwroty
TestRecordProto.FailureStatus

wartość

public static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceErrorIdentifier

wartości

public static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

Zwroty
DeviceErrorIdentifier[]