TestRunToTestInvocationForwarder

public class TestRunToTestInvocationForwarder
extends Object implements ITestRunListener প্রসারিত করে

java.lang.অবজেক্ট
com.android.tradefed.result.ddmlib.TestRunToTestInvocationForwarder


ddmlib ITestRunListener থেকে ITestLifeCycleReceiver এ ফরওয়ার্ডার। ইন্টারফেস যা ddmlib ইন্টারফেস থেকে ট্রেডফেড ইন্টারফেসে ফলাফলের রূপান্তর নিশ্চিত করে।

Ddmlib ইন্টারফেস চলমান ইন্সট্রুমেন্টেশন পরীক্ষার সাথে সংযুক্ত।

সারসংক্ষেপ

ক্ষেত্র

public static final String ERROR_MESSAGE_FORMAT

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners) TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners)

পাবলিক পদ্ধতি

void testAssumptionFailure (TestIdentifier testId, String trace)
void testEnded (TestIdentifier testId, testMetrics) testEnded (TestIdentifier testId, testMetrics)
void testFailed (TestIdentifier testId, String trace)
void testIgnored (TestIdentifier testId)
void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)
void testRunFailed (String failure)
void testRunStarted (String runName, int testCount)
void testRunStopped (long elapsedTime)
void testStarted (TestIdentifier testId)

ক্ষেত্র

ERROR_MESSAGE_FORMAT

public static final String ERROR_MESSAGE_FORMAT

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

TestRunToTestInvocationForwarder

public TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners)

পরামিতি
listeners

পাবলিক পদ্ধতি

পরীক্ষা অনুমান ব্যর্থতা

public void testAssumptionFailure (TestIdentifier testId, 
        String trace)

পরামিতি
testId TestIdentifier

trace String

পরীক্ষা শেষ

public void testEnded (TestIdentifier testId, 
         testMetrics)

পরামিতি
testId TestIdentifier

testMetrics

পরীক্ষায় ব্যর্থ

public void testFailed (TestIdentifier testId, 
        String trace)

পরামিতি
testId TestIdentifier

trace String

পরীক্ষা উপেক্ষা করা হয়েছে

public void testIgnored (TestIdentifier testId)

পরামিতি
testId TestIdentifier

testRunended

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         runMetrics)

পরামিতি
elapsedTime long

runMetrics

testRunfailed

public void testRunFailed (String failure)

পরামিতি
failure String

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

পরামিতি
runName String

testCount int

testRunStopped

public void testRunStopped (long elapsedTime)

পরামিতি
elapsedTime long

পরীক্ষা শুরু হয়েছে

public void testStarted (TestIdentifier testId)

পরামিতি
testId TestIdentifier