Raport o zaliczonych testach

public class ReportPassedTests
extends CollectingTestListener implements IConfigurationReceiver , ISupportGranularResults

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.ReportPassedTests


Zgłoś w pliku możliwe filtry wykluczające zaliczony test.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ReportPassedTests ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Raportuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

void invocationFailed ( FailureDescription failure)

Zgłasza niekompletne wywołanie z powodu błędu.

void invocationStarted ( IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testu.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setLogger ( ITestLogger logger)
boolean supportGranularResults ()

Zwraca True, jeśli reporter obsługuje szczegółowe wyniki, w przeciwnym razie zwraca false.

void testModuleEnded ()

Zgłasza koniec działania modułu.

void testModuleStarted ( IInvocationContext moduleContext)

Zgłasza początek działania modułu.

void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)

Zgłasza koniec przebiegu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Raport o zaliczonych testach

public ReportPassedTests ()

Metody publiczne

wywołanieZakończone

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Raportuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas wywołania, który upłynął w ms

wywołanie nie powiodło się

public void invocationFailed (FailureDescription failure)

Zgłasza niekompletne wywołanie z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
failure FailureDescription : FailureDescription opisujący przyczynę niepowodzenia

wywołanieRozpoczęte

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation. Reporterzy muszą zastąpić tę metodę, aby obsługiwać raporty z wielu urządzeń.

Parametry
context IInvocationContext : informacja o wywołaniu

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

ustawLogger

public void setLogger (ITestLogger logger)

Parametry
logger ITestLogger

wsparcieGranularResults

public boolean supportGranularResults ()

Zwraca True, jeśli reporter obsługuje szczegółowe wyniki, w przeciwnym razie zwraca false.

Zwroty
boolean

moduł testowyZakończony

public void testModuleEnded ()

Zgłasza koniec działania modułu.

Uruchomiono moduł testowy

public void testModuleStarted (IInvocationContext moduleContext)

Zgłasza początek działania modułu. To wywołanie zwrotne jest powiązane z testModuleEnded() i jest opcjonalne w sekwencji. Jest używany tylko podczas biegu, który wykorzystuje moduły: biegacze bazujący na pakiecie.

Parametry
moduleContext IInvocationContext : IInvocationContext modułu.

testRunZakończony

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
                 runMetrics)

Zgłasza koniec przebiegu testowego. FIXME: Nie możemy mieć dwóch interfejsów Map<> różnych typów, więc musimy tutaj użyć HashMap.

Parametry
elapsedTime long : urządzenie zgłosiło czas, który upłynął, w milisekundach

runMetrics : pary klucz-wartość zgłaszane na koniec przebiegu testowego z Metric .