ITokenProvider

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Belirli bir aygıtın belirteçlerini sağlayabilen bir nesneyi açıklayan arabirim. Her uygulama bir veya birkaç jetonu kontrol edebilir.

Belirteç, belirli bir cihazda bulunan özel bir özelliktir.

Belirteçler, belirli bir belirteç isteyen testlerin belirteci sağlayan aygıta karşı çalıştırılmasını sağlamak için parçalama sırasında kullanılır.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve döndürün.

Genel yöntemler

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve döndürün.

parametreler
device ITestDevice : Belirteçleri için sorgulanan cihaz.

token TokenProperty : Kontrol edilecek belirteç

İadeler
boolean Aygıtta belirteç varsa doğru, değilse yanlış.