CecControllerTokenSağlayıcı

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) ile ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcısı.

Özet

Kamu inşaatçıları

CecControllerTokenProvider ()

Genel yöntemler

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve döndürün.

Kamu inşaatçıları

CecControllerTokenSağlayıcı

public CecControllerTokenProvider ()

Genel yöntemler

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve döndürün.

parametreler
device ITestDevice : Belirteçleri için sorgulanan cihaz.

token TokenProperty : Kontrol edilecek belirteç

İadeler
boolean Aygıtta belirteç varsa doğru, değilse yanlış.