Dostawca IToken

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Interfejs opisujący obiekt, który może udostępniać tokeny konkretnego urządzenia. Każda implementacja może sprawdzić jeden lub kilka tokenów.

Token to specjalna właściwość występująca na konkretnym urządzeniu.

Tokeny są używane podczas fragmentowania, aby zapewnić wykonanie testów żądających określonych tokenów na urządzeniu udostępniającym token.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Metody publiczne

maToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : Zapytano o tokeny urządzenia.

token TokenProperty : Token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.