Dostawca tokena CecControllerToken

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Dostawca tokenów dla tokenów związanych z kontrolą elektroniki użytkowej (CEC).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CecControllerTokenProvider ()

Metody publiczne

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Konstruktorzy publiczni

Dostawca tokena CecControllerToken

public CecControllerTokenProvider ()

Metody publiczne

maToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : Zapytano o tokeny urządzenia.

token TokenProperty : Token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.