Konfigurowalny klient GrpcDynamicSharding

public class ConfigurableGrpcDynamicShardingClient
extends Object implements IDynamicShardingClient

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ConfigurableGrpcDynamicShardingClient


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ConfigurableGrpcDynamicShardingClient ( IDynamicShardingConnectionInfo connectionInfo)

Konstruktor konfigurowalnego klienta gRPC na serwerze dynamicznego fragmentowania.

Metody publiczne

ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

Podaj cel testowy na serwerze

RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

Poproś o cel testowy z serwera

Konstruktorzy publiczni

Konfigurowalny klient GrpcDynamicSharding

public ConfigurableGrpcDynamicShardingClient (IDynamicShardingConnectionInfo connectionInfo)

Konstruktor konfigurowalnego klienta gRPC na serwerze dynamicznego fragmentowania.

Pamiętaj, aby poprawnie wypełnić przekazywany obiekt ConnectionInfo.

Parametry
connectionInfo IDynamicShardingConnectionInfo

Metody publiczne

zapewnićTestTarget

public ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

Podaj cel testowy na serwerze

Parametry
request ProvideTestTargetRequest

Zwroty
ProvideTestTargetResponse

żądanieTestTarget

public RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

Poproś o cel testowy z serwera

Parametry
request RequestTestTargetRequest

Zwroty
RequestTestTargetResponse