IDynamicShardingConnectionInfo

public interface IDynamicShardingConnectionInfo

com.android.tradefed.invoker.shard.IDynamicShardingConnectionInfo


Interfejs dla klas zawierających informacje o połączeniu dynamicznego fragmentowania

Streszczenie

Metody publiczne

abstract getAuthScopes ()
abstract String getServerAddress ()
abstract Integer getServerPort ()

Metody publiczne

pobierzAuthScopes

public abstract  getAuthScopes ()

Zwroty

pobierz adres serwera

public abstract String getServerAddress ()

Zwroty
String

pobierzServerPort

public abstract Integer getServerPort ()

Zwroty
Integer