BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Bir test durumu başarısız olduğunda bir hata raporu toplayın.

Özet

Kamu inşaatçıları

BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

testRunFailed olayları için geri arama

Kamu inşaatçıları

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestRunBaşarısız

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

testRunFailed olayları için geri arama