Urządzenie VmRemote

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Zdalne urządzenie wirtualne, którym będziemy zarządzać z poziomu Maszyny Wirtualnej.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Metody publiczne

String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie VmRemote

public VmRemoteDevice (String serial)

Parametry
serial String

Urządzenie VmRemote

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Parametry
serial String

knownIp String

Metody publiczne

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Zwroty
String