IConfigurableVirtualDevice

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Interfejs podający informacje o prawdopodobnie wstępnie skonfigurowanych urządzeniach wirtualnych (adres IP hosta, użytkownik hosta, przesunięcie portów itp.).

Podsumowanie

Metody publiczne

default Integer getDeviceNumOffset()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne. Jeśli nie ustawiono przesunięcia numeru urządzenia, zwraca wartość null.

default String getKnownDeviceIp()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny. Jeśli brak znanego adresu IP, zwraca wartość null.

default String getKnownUser()

Zwraca nazwę znanego użytkownika (jeśli jest dostępny) lub wartość null, jeśli brak znanego użytkownika.

Metody publiczne

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne. Jeśli nie ustawiono przesunięcia numeru urządzenia, zwraca wartość null.

Zwroty
Integer

getknownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny. Jeśli brak znanego adresu IP, zwraca wartość null.

Zwroty
String

getknownUser

public String getKnownUser ()

Zwraca nazwę znanego użytkownika (jeśli jest dostępny) lub wartość null, jeśli brak znanego użytkownika.

Zwroty
String