GceLHPTunnelMonitor

public class GceLHPTunnelMonitor
extends AbstractTunnelMonitor

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AbstractTunnelMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.GceLHPTunnelMonitor


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GceLHPTunnelMonitor ()

Metody publiczne

void closeConnection ()

Zamknij połączenie adb z monitora.

boolean isTunnelAlive ()

Zwraca True, jeśli GceLHPTunnelMonitor jest nadal aktywny, w przeciwnym razie zwraca false.

void logSshTunnelLogs ( ITestLogger logger)

Rejestruj wszystkie interesujące pliki dziennika wygenerowane z tunelu ssh.

void run ()
void shutdown ()

Zakończ monitorowanie tunelu

Konstruktorzy publiczni

GceLHPTunnelMonitor

public GceLHPTunnelMonitor ()

Metody publiczne

zamknijPołączenie

public void closeConnection ()

Zamknij połączenie adb z monitora.

isTunnelAlive

public boolean isTunnelAlive ()

Zwraca True, jeśli GceLHPTunnelMonitor jest nadal aktywny, w przeciwnym razie zwraca false.

Zwroty
boolean

logSshTunnelLogi

public void logSshTunnelLogs (ITestLogger logger)

Rejestruj wszystkie interesujące pliki dziennika wygenerowane z tunelu ssh.

Parametry
logger ITestLogger

uruchomić

public void run ()

zamknięcie

public void shutdown ()

Zakończ monitorowanie tunelu